Валерія Рибак

Директорка

Директорка ГО «Вектор прав людини», українська правозахисниця, має досвід роботи як в державних установах, так громадських організаціях, авторка та розробниця механізму трансляцій судових засідань технічними засобами судів, експертка з судового моніторингу, авторка досліджень, публікацій та посібників щодо комунікаційної діяльності судової влади, дотримання права на справедливий суд в Україні, розвитку психологічної допомоги потерпілим від подій війни та подолання наслідків війни росії проти України.

Має досвід роботи як в державних установах, так і в громадському секторі. Зокрема, у 2010-2012 роках працювала аналітикинею у ДУ "Урядовий контактний центр".

Розвивала та координувала групу громадського спостереження «ОЗОН», основною метою якої є захист свободи мирних зібрань та права на справедливий суд, використовуючи інструменти громадського контролю, та працювала менеджеркою проєктів у ГО "Центр громадянських свобод" з 2012 по 2016 роки.

Тренерка за темою «Партнерство поліції і суспільства» у професійній підготовці підрозділів патрулювання МВС (для м. Києва, 2015 рік).

Учасниця міжнародних спостережних місій за мирними зібраннями у 2013-2015 роках.

Організаторка та тренерка першої, системної тренінгової програми для прес-секретарів судів, що організована громадськими організаціями спільно з Радою суддів України.

Завдяки організації моніторингів за судовими процесами в Україні у 2013 – 2016 роках та підготовці звітів про рівень дотримання права на справедливий суд в Україні, вдалось налагодити роботу правозахисників(-ць), адвокатів(-ок), органів судової влади, суддівського самоврядування та впровадити механізм трансляцій судових засідань технічними засобами судів.

Провела низку досліджень щодо захисту прав дитини в судових процесах та позасудових процедурах у складі експетної команди Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у 2019-2021 роках та була експерткою з судового моніторингу Координатора проєктів ОБСЄ.

Під керівництвом Валерії Валеріївни успішно впроваджено та розвиваються проєкти ГО "Вектор прав людини", десятки досліджень, тренінгових програм як для представників(-ць) судів, так і адвокатів(-ок), юристів(-ок), викладачів(-ок) закладів вищої освіти, спеціалістів(-ок), які надають психологічну та психіатричну допомогу, громадських активістів(-ок), студентів(-ок).

Перелік публікацій:

 1. Посібник громадського спостерігача за мирними зібраннями: практичний посібник / Кол. Авторів: В.Батчаєв, Р.Куйбіда, О.Мартиненко, О.Матвійчук, В.Рибак, В.Чемерис, А.Черноусов; за заг.ред. О.Мартиненка. – К. : Четверта хвиля, 2013. – 104 с. https://bit.ly/2IhpxEg
 2. Звіт за результатами моніторингу судового розгляду справ щодо громадських активістів та учасників Євромайдану (грудень 2013 – лютий 2014) - https://bit.ly/2Ig9J4v
 3. Публічний звіт групи громадського спостереження «ОЗОН» за результатами моніторингу судового розгляду «справ Євромайдану» (січень 2014 року по лютий 2015 року) https://bit.ly/1Bm2lW4
 4. Довідка групи громадського спостереження «ОЗОН» за результатами моніторингу судового розгляду «справ Євромайдану» травень 2014 року по лютий 2015 року - https://bit.ly/2GuWVWo
 5. «Суд не тільки судді: звіт групи громадянського спостерження «ОЗОН» за результатами моніторингу судів, 2015» - https://bit.ly/2tqR8sz
 6. «Події під парламентом 31 серпня 2015 року через призму прав людини»/ за загальною редакцією Матвійчук О. – Київ, 2015 рік – 45 с. Авторський колектив: Олександра Матвійчук, Олег Мартиненко, Юрій Бєлоусов, Валерія Рибак - https://bit.ly/2NbP0xM
 7. Посібник “Інструменти громадського контролю від групи громадського спостереження «ОЗОН». Моніторинг суду» / За загальною редакцією В. Рибак - Київ, 2016 р.- https://bit.ly/2DSkm8y
 8. Посібник “Інструменти громадського контролю від групи громадського спостереження «ОЗОН». Моніторинг мирних зібрань» / Кол. Авторів: Олександра Матвійчук, Валерія Рибак, Олег Мартиненко, Андрій Черноусов, Володимир Батчаєв;  за загальною редакцією В. Рибак - Київ, 2016 р. - 92 с. https://bit.ly/2GukjDp
 9. «Знай, монітор, дій. Збірка звітів групи громадського спостереження "ОЗОН" за результатами моніторингу дій правоохоронних та судових органів в Україні у 2015 році» / за загальною редакцією В. Рибак – Київ, 2016 р. - 488 с. https://bit.ly/2EdEz9W
 10. «Права людини в діяльності поліції». Практичний посібник / Кол. авторів: Олександра Делеменчук, Денис Кобзін, Валерія Рибак, Олександра Матвійчук, Олександр Москалюк, Ольга Омельчук, Олександр Павліченко, Андрій Черноусов. Укладачка – Олена Давліканова – Київ, 2016 р. – 75 с. https://bit.ly/2EdEOlm
 11. «Суд людською мовою» / За загальною редакцією Валерії Рибак— Київ, 2016 рік— 32 с. https://bit.ly/2SLP4KQ
 12. «Трансляції та коментування відкритих судових засідань в Україні» - https://bit.ly/2S6RqyE
 13. «Транслювання судових засідань технічними засобами судів та їх коментування у рамках проекту «Суд людською мовою» як ефективні механізми захисту права на справедливий суд» / За загальною редакцією Валерії Рибак — Київ, 2018 рік — 68 с. https://bit.ly/2HP3MX2
 14. «Що думають ті, хто пише про суд? Результати опитування.» - https://bit.ly/2GLV4vK
 15. Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників судів України, 2017 рік / Валерія Рибак / ГО «Вектор прав людини» — Київ, 2017 р. — 68 с. https://bit.ly/2Gw1lMy
 16. «Збройний конфлікт на Сході України: відображення в українських судах. Звіт за результатом моніторингу судових процесів у судах, дотичних до зони проведення АТО, а також в інших судах у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході України та матеріально-технічного стану будівель, забезпечення адміністративної роботи судів Луганської та Донецької областей». / авторський колектив: Валерія Рибак та Сергій Ярошенко. https://bit.ly/2SEap8E
 17. «Правосуддя  на сході України  в умовах збройної агресії Російської Федерації» Звіт за результатами дослідження спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України, 2016-2017 роки https://bit.ly/2XbzZAq
 18. Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів України, 2018 рік / Валерія Рибак / ГО «Вектор прав людини» ― Харків, 2019 р. — 88 с. http://hrvector.org/zviti/19-07-17-admin

 19. «Як налагодити діалог суду та громади? Посібник» / Авторки: Анастасія Розлуцька, Валерія Рибак. Редакція: Олена Давліканова - Київ, 2019 р. - 40 с. http://hrvector.org/publikacziyi/19-04-11-press
 20. “New mechanisms for ensuring the right to a public hearing in Ukraine” / Valeriia Rybak – Lithuania, 2019 - https://bit.ly/2UNsilA

 21. «Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний аспект)» Авторський колектив: Р. Куйбіда (редактор), В. Рибак (співавторка, інтерв’юерка), М. Середа (співавтор, аналіз та узагальнення даних), спостерігачі та інтерв’юери: В. Ільчишена, В. Нечаєв, Л. Олійник, В. Разік, Р. Сухоставець, Н. Хмелевська, В. Череватий.  Консультантка-рецензентка: А. Філіпішина, 2020 р. - http://hrvector.org/zviti/20-05-31-children-report

 22. Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів України, 2019 рік / Валерія Рибак, Назарій Боярський / ГО «Вектор прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні — Київ, 2019 р. — 160 с. - http://hrvector.org/zviti/20-06-01-media-courts-2019-web
 23. "Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (кримінальний аспект)" Авторський колектив: Роман Куйбіда (редактор), Валерія Рибак (співавторка, інтерв’юерка), Максим Середа (співавтор, аналіз та узагальнення даних), Лілія Олійник (співавторка, спостерігачка-інтерв’юерка); спостерігачі-інтерв’юери: Андрій Гончак, Вікторія Ільчишена, Віталій Разік, Наталія Хмелевська. Рецензування: Аксана Філіпішина – представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав дитини та сім'ї. Наталія Ступницька – національна менеджерка програми у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Наталія Беца – національна менеджерка проєктів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні., 2021 р. - http://hrvector.org/zviti/21-06-01-osce2021

 24. Медіавідкритість судів України. Результати всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів України, 2020 рік / В. Рибак, Н. Боярський; за ред. Давліканової О. — Київ: ГО «Вектор прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, 2021 — 152 с. - http://hrvector.org/zviti/21-12-06-2020
 25. Fiat iustitia! Вплив висвітлення судових рішень у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на сході України, на ставлення громадськості до судової гілки влади / уклад. : Н. Боярський, К. Захаров, В. Лебідь, О. Мартиненко, В. Рибак, М. Тарахкало, Є. Чекарьов, А. Черноусов, С. Щербань. — Київ: ГО «Вектор прав людини», 2022. — 188 с. - http://hrvector.org/zviti/22-04-05-fiat-iustitia
 26. Конкурс журналістських робіт «Суд людською мовою» 2021 рік: матеріали, що взяли участь / Валерія Рибак — К.: ГО «Вектор прав людини», 2022 рік — 26 с. - http://hrvector.org/publikacziyi/22-03-23-2021 
 27. Суд взаємодіє! Практичний посібник з організації комунікаційних та просвітницьких заходів / Назарій Боярський, Валерія Рибак, Олена Давліканова / ГО «Вектор прав
  людини», Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні — Київ, 2021 р. — 164 с. - http://hrvector.org/publikacziyi/21-09-26-sud-in-action 
 28. Психологічна і правова допомога онлайн упродовж першого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Короткий огляд потреб надавачів провайдерів психологічної та правової допомоги. Частина 1. / Рибак В. — Київ: ГО «Вектор прав людини», 2023. — 36 с. - https://hrvector.org/zviti/23-03-15-1
 29. Психологічна і правова допомога онлайн упродовж першого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Довідник провайдерів, які надають психологічну та правову допомогу постраждалим від війни РФ проти України. Частина 2 / Рибак В., Бондаренко О. — Київ: ГО «Вектор прав людини», 2023. — 48 с. - https://hrvector.org/publikacziyi/23-03-15-2
 30. Комунікація судовою владою справ, пов’язаних з війною: 10 питань-відповідей / Валерія Рибак, Назарій Боярський – Київ: ТОВ «ВІСТКА»,
  2022. — 62 c. - https://hrvector.org/zviti/22-10-01-sw
 31. Моніторинг медіа та аналіз сайтів судів щодо висвітлення справ про воєнні злочини / А. Розлуцька, В. Лебідь за заг. ред. В. Рибак — Київ:
  ГО «Вектор прав людини», 2023. – 25 с. - https://hrvector.org/zviti/23-09-06-monitoryng 

Інші члени команди