Cкачати звіт у форматі PDF

Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний аспект)

Звіт про результати моніторингу судових процесів в Україні «Стандарти правосуддя, дружнього до дитини, та їх втілення в Україні (некримінальний аспект)», 2020 рік.
 
Ця публікація розроблена та видана на запит Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з громадськими організаціями «Центр політико-правових реформ» та «Вектор прав людини».
 
Авторський колектив: Р. Куйбіда (редактор), В. Рибак (співавторка, інтерв’юерка), М. Середа (співавтор, аналіз та узагальнення даних), спостерігачі та інтерв’юери: В. Ільчишена, В. Нечаєв, Л. Олійник, В. Разік, Р. Сухоставець, Н. Хмелевська, В. Череватий. 
 
Консультантка-рецензентка: А. Філіпішина
 
У цьому виданні представлені результати пілотного дослідження стану дотримання судами і органами опіки та піклування стандартів правосуддя, дружнього до дитини, у справах некримінального характеру, яке було реалізоване у 2019 році. Висновки цього дослідження засновані на результатах інтерв’ювання суддів, присяжних, працівників органів опіки та піклування, адвокатів, моніторингу 109 судових засідань та засідань дорадчих органів опіки та піклування та аналізу 50 судових рішень у справах некримінального характеру, пов’язаних з правами або інтересами дитини. Дослідження спрямоване на виявлення ключових проблем у забезпеченні процедурних прав дитини (права на інформацію, права на висловлення своєї думки, права клопотати про призначення спеціального представника), а також проблем у реалізації позитивних обов’язків держави щодо дитини (створення комфортних умов перебування дитини під час здійснення правосуддя, обов’язок органу діяти швидко, можливість органу самостійно вживати заходи для захисту дитини, прийняття рішень у найкращих інтересах дитини) під час вирішення справ, які стосуються її інтересів. З цією метою була розроблена методологія, що була апробована в межах цього пілотного дослідження.

Коментарі ()