Проєкти

Назва проекту
Період
Донор/партнер
Сума гранту

Мета проекту: розвиток процесу коментування судових слухань адвокатами, юристами та експертами у галузі судочинства та прав людини шляхом уніфікації попереднього  досвіду та вироблення спільних для коментаторів судових процесів принципів та правил роботи. Популяризація ідеї  коментування судових слухань для залучення більшої кількості  адвокатів, юристів та експертів у галузі судочинства та прав людини, які будуть долучені до процесу коментуватування судових процесів, що транслюватимуться за допомогою технічних засобів судів. 

У зв’язку зі збройним конфліктом на території України громадяни зіштовхнулися з численними порушеннями прав людини, зокрема порушення прав цивільного населення на сході України має ознаки як злочинів проти людяності, так і,  подекуди, воєнних злочинів. Подібна ситуація є новою для незалежної України, а відтак і для судової та правоохоронної систем, що призводить до порушення права на справедливий суд і неможливості відновлення інших порушених прав.

Так, в рамках проекту проводиться дослідження мета якого - визначити спроможність української судової системи належним чином працювати в умовах збройного конфлікту на Сході України, забезпечувати право на справедливий суд з дотриманням принципів верховенства права шляхом проведення моніторингу дотичних судових процесів та збору, аналізу фактичних відомостей з інтернет-ресурсів щодо даної проблематики.

 

В команду проекту входить партнерська організація Луганський обласний правозахисний центр «Альтернатива». 

Мета проекту. Створити силами адвокатів, експертів у сфері юстиції та активістів з різних регіонів України ефективну регіональну мережу судових коментаторів як нового механізму контролю за реалізацією права на справедливий суд, підвищення рівня прозорості діяльності судів, підвищення рівня обізнаності громадян щодо принципу гласності судових процесів, а також інших компонентів права на справедливий суд. 

Задача 1. Підготувати незалежних судових коментаторів з числа адвокатів та експертів у сфері судочинства для коментування/роз’яснення процесуальних аспектів, суспільно важливих, резонансних судових справ, що транслюються технічними засобами судів на офіційному порталі «Судова влада України», шляхом проведення тренінгів та он-лайн підтримки для коментаторів.  

 

Задача 2. Впровадження коментування в осередках громадянського суспільства, шляхом максимального поширення відео коментарів та інформації про коментування та використання трансляцій судових процесів технічними засобами судів та їх коментування як допоміжного інструменту для підвищення якості формальної та неформальної освіти у галузі права.

1 червня 2018 року - 31 жовтня 2018 року
90 000 грн.

Мета проекту: підвищення рівня прозорості діяльності судів, підвищення рівня обізнаності громадян щодо принципу гласності судових процесів, а також інших компонентів права на справедливий суд завдяки популяризації відео трансляцій судових засідань, коментарів до них та іншої актуальної інформації про здійснення судочинства. 

 

Метою проекту є сприяння утвердженню верховенства права через налагодження взаємодії між судовою системою та громадськістю, зокрема, через медіа. В першу чергу діяльність проекту направлена на роботу із судами апеляційної інстанції, як такими, що надалі зможуть здійснювати координаційні дії по відношенню до місцевих судів, зокрема щодо розвитку та належного функціонування прес-служб судів або забезпечення якісної роботи спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретаря).

Метою проекту є сприяння утвердженню верховенства права через налагодження взаємодії між судовою системою та громадськістю, зокрема, через ЗМІ. 

Для досягнення даної мети проектом поставлені наступні цілі: 

1) Налагодити взаємодію судової системи та громадськості, зокрема, шляхом аналізу потреб кожної із сторін у такій взаємодії та актуального стану справ. 

2) Сприяти справедливому судочинству, зокрема, шляхом розвитку громадських ініціатив, пов’язаних із моніторинтом та участю громадськості у судових процесах. 

 

3) На прикладі системи апеляційних судів покращити їх комунікацію із ЗМІ, медіа-стратегії, зокрема, шляхом підвищення компетенції співробітників.

Мета проекту: Підвищення якості формальної освіти у галузі права, шляхом поширення використання ефективних і орієнтованих на практику методів викладання, спрямованих на формування прикладних професійних навичок. А саме - поширення використання механізму транслювання судових засідань технічними засобами судів у закладах вищої освіти для підготовки спеціалістів правничих професій.

17 жовтня 2019 - 02 грудня 2019
ГО "Платформа участі" (Латвія), ЕС Erasmus + (KA1)
48 906, 00 грн.

Навчальний курс «Інклюзивна освіта в сферіправ людини з молоддю» направлений на розвиток компетенцій в сфері освіти в сфері прав людини у молодіжних працівників, молодіжних лідерів та тренерів- початківців, які працюють з молоддю на місцевому, національному та міжнародному рівнях для подальшої освітньої діяльності в сфері інклюзивної освіти з молоддю в сфері прав людини. Навчальний курс покращує якість роботи з молоддю і побічно сприяє соціальній включеності і посиленню участі молодих людей з і без інвалідності.

27 квітня 2020 - 26 жовтня 2020
16 474,00 дол. США

Проєкт направлений на інформування населення про правосуддя в Україні, судові послуги, що надаються судами, в тому числі, в межах електронного суду. Проєктом, зокрема, передбачено:

-       підготовку спікерів/ок з числа голів судів, керівників/ць апарату судів, суддів-спікерів/ок, прессекретарів/ок з території Донецької, Луганської областей, Верховного Суду, органів судової влади та самоврядування;

-       створення 25 коротких відеороликів, які б інформували про судову систему України, сприяли обізнаності населення про судові сервіси, які наразі не є розповсюдженими серед користувачів судових послуг.