Маніфест громадянського суспільства 2022 (Луганська декларація)

Ми, українці й українки різного походження, мови, освіти, світоглядів і віри, професій й
інтересів, об’єднані спільним розумінням гостроти виклику, який постав перед Україною
та світом. Нами рухає відчайдушне прагнення захистити людей та людяність,
унеможливити жахливе знищення життя як найбільшої цінності людської цивілізації.
 
Ми усвідомлюємо, що знаходимося посеред війни за незалежність для України, яка,
втім, є війною за європейські цінності для наших сусідів з ЄС, війною за справедливіший
світовий порядок для мешканців цілого світу та війною, що дає надію на трансформацію
імперської Росії.

Кожен із Майданів у 1990, 2004, 2014 та сьогоднішня війна були історичними зламами,
які віддаляли нас від тоталітарної спадщини, що насаджувалась поколіннями і
коштувала мільйони життів. Натомість, українське суспільство має чіткий та
усвідомлений запит на мирне життя, демократичну систему управління, широкий спектр
свобод та добробут, які так цінуються у європейських суспільствах.

Відновлення інфраструктури, мирного життя в Україні має відбуватися за новими
стандартами та бути внеском у стійкість нових інституцій. Тягар війни й пов’язаних
страждань не повинен спонукати політичні еліти та частину суспільства до підтримки
авторитарних систем управління та пошуку популістських рішень. Наша сучасна історія
переконливо демонструє, що у критичні моменти наші партнерства й наші державні
інституції мають бути посилені включеністю громадянського суспільства, мережевих
ініціатив, волонтерських груп, приватної ініціативи, чий внесок робить реформи сталими
й запобігатиме відкочуванню назад.

Тому, у всьому нашому розмаїтті й відмінності в поглядах, ми хочемо задекларувати
спільні принципи та рамку для майбутнього, заради якого мільйони українців
щоденно ризикують власним життям. Будь-які рішення щодо майбутнього устрою та
відбудови України мусять відповідати цим критеріям:

1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та
історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської
родини.
2. Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом,
змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними
виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини,
спроможним місцевим самоврядуванням.
3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та
мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської
культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх
рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових
наслідків.
6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське
суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава
та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.
 
Червоні лінії, перетин яких неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою
екзистенційні ризики для України та українців:
 
1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація
громадян, відмова від захисту прав людини.
2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації
відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити
перепони у розвитку для України.
3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.
4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від
демократичного процесу чи маніпуляція ними.
5. Посилення державного втручання в економіку.
6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що
породжують корупцію.
7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.
 
Пріоритетні завдання для розвитку України:
 
1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ до
системи колективної безпеки.
2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини
радянських практик в українській політичній системі; створення умов для
повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були
депортовані чи полонені.
3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод
громадян.
4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи
правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки,
загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів,
створення умов для вільного розвитку підприємництва.
7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники,
модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.
 
Всі і кожна дії, спрямовані на допомогу Україні в цей визначальний момент історії,
повинні відповідати викладеним критеріям. Визначення візії післявоєнної України,
стратегії відбудови й модернізації, конкретних планів та проєктів на всіх рівнях має
відбуватися не у вузькому колі та під тиском поточних обставин, а відкритим, прозорим,
інклюзивним способом, з залученням відповідних стейкголдерів. У всьому своєму
розмаїтті ми – волонтери, активісти, підприємці, люди бізнесу, професіонали – об’єднані
спільним прагненням до втілення цих принципів, бо це наш внесок у спільне майбутнє.
 
Підписи:

Центр громадянських свобод
Євромайдан SOS
ГО “Європейська правда” (European Pravda NGO)
Центр протидії корупції
НСОУ “Пласт”
Громадянська мережа ОПОРА
Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва (Ilko Kucheriv Democratic Initiatives
Foundation)
Фонд підтримки професійної політики
Інститут Політичної Освіти
Бізнес-спільнота Board
CEO Club
Незалежна антикорупційна комісія — НАКО
Агентство Ефективних Рішень
Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії (School for Policy Analysis
at National University of Kyiv — Mohyla Academy)
ГО “Відкрите суспільство України”, “Школа місцевого самоврядування”
Громадська ініціатива “Виборча рада UA”
Центр економічної стратегії
Асоціація Енергоефективні міста України
Лабораторія законодавчих ініціатив
Українська школа політичних студій
Рух ЧЕСНО
Міжнародна агенція змін
ГО Музей сучасного мистецтва
Українер
ГО Ліга розвитку науки
ГС «Національна Освітня Асоціація»
Громадська організація «Місто-сад»
Громадська організація «БСД»
ГО «Вектор прав людини»
ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»
Львівська міська громадська організація «Мистецька рада „Діалог“
Фундація соціальних інновацій „З країни в Україну“
Нова Хвиля Затоки
Громадська організація „Голос особливих“
ГО „Детектор медіа“
Фонд “Stand with Ukraine”, Польща
ГО „Українська гільдія режисерів“
Народовладдя та пряма демократія
Громадська організація „Центр соціальних трансформацій“
ГО «Молодіжна демократична асоціація «ЙОДА»
ГО Країна вільної громади
Українські ЛГБТ військові за рівні права
Фундація Відкритий Діалог
ГО Коаліція дієвців культури
ГО „Євроатлантичний курс“
Київський Безпековий Форум
ГО „Український світ“
ГО Асоціація громадських радників України (АГРУ)
Асоціація „Професійний Уряд“ (PGA)
ГО «Бізнес-асоціація «Ми — херсонці»
ГО „Стейтвотч“
ГО „Запорізька сільськогосподарська палата“
Всеукраїнська громадська організація „Жіночий консорціум України“
ГО „Адвокаційно-аналітична платформа “Час громад»
Спілка ініціативної молоді (СІМ)
Центр спільних дій
Молодіжна організація СТАН
Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір»
Центр Трансатлантичного Діалогу
Національний культурно-мистецький і музейний комплекс Мистецький арсенал
ГО «УФРА»
Громадська організація Інсайт
Об’єднання Відповідальних Громадян
Благодійна організація Фонд громади міста Гола Пристань Свята Ольга
Інститут законодавчих ідей
Український Гарвардський Клуб
ХОГО «Ліберальний клуб»
Благодійний фонд Восток SOS
Партнерство «Кожній дитині»
Фундація DEJURE
Інтерньюз-Україна
Громадська організація «Сумська молодіжна організація „Ліцей“
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину „Єднання”
(ІСАР Єднання)
ГО “Жіноча Професійна Ліга»
ГО «ЗОРАКС»
Громадська організація «Докудейз»
ГО "Інститут гендерних програм"
ГО «Патронус»
ГО «Комунікації для змін»
Мережа захисту національних інтересів «АНТС»
Регіональний центр прав людини
Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
ГО Аналітичний центр АСУ
Точка росту: освіта та наука
Жіночий ветеранський рух
(Та інші організації)
 
Більше інформації: manifesto.org.ua/#timeline

Коментарі ()