Заява щодо необхідності налагодження комунікаційної діяльності Вищого антикорупційного суду з громадянським суспільством

ЗАЯВА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
 
11 квітня 2019 року 38 суддів Вищого антикорупційного суду (надалі – «ВАС») склали присяги. Цим фактично покладено «запуск» даної інституції. ГО «Вектор прав людини» щиро вітає призначення суддів та звертається із наступним.
За законом, не пізніше ніж через 30 календарних днів із дня призначення щонайменше 35 суддів ВАС його найстарший за віком суддя скликає збори суддів для визначення дня початку роботи ВАС, вирішення організаційних питань та обрання слідчих суддів. Серед організаційних питань, що стоять перед ВАС, ми пропонуємо обговорити і питання створення прес-служби суду.
Рівень довіри громадськості до судової влади значною мірою залежить від ступеня прозорості судової системи. Для громадян (-ок), ЗМІ, юристів (-ок), громадських активістів (-ок) та інших зацікавлених сторін важливо, щоб інформація, яку вони отримують у суді, була доступною, повною та зрозумілою. Особливого значення це набуває у випадку створення нової невідомої суспільству інституції – ВАС.
Закладення на етапі становлення ВАС організаційної структури прес-служби та комунікаційної команди суду дозволить ефективно налагодити роботу суду зі ЗМІ та громадськістю.
ГО «Вектор прав людини» з 2015 року системно працює із комунікаційними командами системи правосуддя. Цей досвід включає проведення досліджень, навчання суддів та прес-секретарів (-ок), розробку проектів нормативно-правових актів тощо. Опираючись на цей досвід, ми пропонуємо ВАС наступне:
1)  Створити окрему прес-служби суду. Як показало опитування співробітників (-ць) судів, майже всі респонденти (–ки) підтримують ідею створення відокремленої прес-служби судів апеляційного рівня[1]. Відзначаючи особливий статус ВАС та зацікавленість з боку суспільства його роботою, вважаємо, що лише відокремлений структурний підрозділ зможе оперативно виконувати подібні функції.
2)  За основу моделі функціонування прес-служби можна взяти проект Типового положення про прес-службу апеляційного суду[2], що розробила наша організація на основі численних досліджень.
3)  Обрати суддів-спікерів (-ок) ВАС. Так, рішенням №14 Ради суддів України було рекомендовано «у кожному суді обрати суддю-спікера (у місцевих судах – не менше одного судді, в апеляційних – не менше двох суддів, у вищих судах та Верховному Суді – не менше одного)».
4)  Провести навчання для новоутвореної комунікаційної команди суду. Наша організація вже провела тренінги «Комунікативні інструменти в роботі судів: діалог суду та громади» для працівників (-ць) 323 судів 20 областей, що складає 48% усіх судів України. Це системна тренінгова програма навчання для представників (-ць) судів, які виконують обов’язки прес-секретарів із метою створення сприятливого комунікативного середовища між громадськістю, медіа та представниками судової влади. Ми готові на безоплатній основі провести подібне навчання для комунікаційної команди ВАС та поділитись накопиченим досвідом.
Переконані, що відкритість до суспільства може стати запорукою довіри до Вищого антикорупційного суду. Відокремлена прес-служба суду – інструмент, яким це можливо досягти. У взаємодії суду, громадських організацій та ЗМІ вбачаємо змогу забезпечити справедливе судочинство та розбудову України як правової демократичної держави.
 
З повагою та надією на співпрацю,
команда ГО «Вектор прав людини»
[1] http://hrvector.org/zviti/19-02-26-press
[2] https://drive.google.com/file/d/1HlQz-AUIdsI-rKOxz-mQahtON9W2Qr0C/view
 
Перелік організацій, які приєдналися до відкритого звернення:
1. ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство»

Коментарі ()