Оновлений приклад заяви про трансляцію судових засідань технічними засобами суду

11 березня 2022 року державним підприємством «Центр судових сервісів» було впроваджено новий функціонал підсистеми відеоконференцзв’язку, що допомогло спростити cудам процедуру організацію трансляцій судових засідань в режимі онлайн.
Детальніше про це на сайті ДСА України: bit.ly/39ysgHZ
 
У звʼязку з технічними змінами, Громадська організація «Вектор прав людини» змінила приклад заяви, щодо трансляції судових засідань технічними засобами суду:
 
Приклад:
 Частини тексту, що виділені курсивом  потрібно заповнити згідно ваших даних
 
(назва суду
Судді (ПІБ судді
адреса суду 
Копія:
Голові (ПІБ Голови) (назва того ж суду) 
Назва організації, ПІБ відповідальної особи /
або ПІБ людини від кого направляється звернення.
Поштова адреса: ___________
електронна адреса: ____________                                                                                                                                                                                                                               телефон:__________________
 
Шановний/Шановна (ПІБ судді
 
У провадженні (назва суду) судова справа № (номер справи),
Дана судова справа стосується (коротко суть справи).Ця справа має велике суспільне значення та представляє суспільний інтерес, адже (коротко пояснення).
 
Право на публічне слухання засноване на концепції відкритого і прозорого правосуддя, основи якої були закладені у Конституції України 1996 року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та новій редакції Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року.
 
Статтею 129 Конституції України гласність судового процесу визначено одним із основних засад судочинства в Україні. За загальним правилом усі судові засідання є відкритими, проте законодавство визначає перелік випадків, коли суд проводить засідання у закритому режимі – це, як правило, відбувається з мотивів захисту державної таємниці чи особистого і сімейноги життя сторін справи, а також з метою забезпечення безпеки сторін справи.
 
Гласність судового процесу, що полягає у можливості вільного доступу до судового засідання з розгляду справи для всіх заінтересованих осіб, можна розглядати як невід’ємний елемент концепції верховенства права. Більше того, відкритість судових засідань через форму трансляцій у мережі Інтернет та шляхом забезпечення доступу представників ЗМІ до зали судового засідання є забезпечення права на справедливий суд і відповідає положенням Конвенції про захист людини та основоположних свобод.
 
Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У частині 4 вказаної статті встановлено, що Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом.Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.
 
Важливим є врахування фактору суспільного інтересу до судових справ. Відповідно до законодавства предметом суспільного інтересу вважається інформація про порушення прав людини, загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України.
 
Реалізація права на онлайн-трансляцію судового процесу, суттєво зменшить претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутніми особисто і матиме позитивний вплив на довіру до дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи, підвищить довіру до судової гілки влади з боку громадянського суспільства в цілому.
 
Слід зазначити, що в Україні трансляції судових засідань технічними засобами судів здійснюються у всіх областях та у судах всіх ланок.
 
Виходячи з вище викладеного
 
ПРОШУ ВАС:
  1. Постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань справи № … у …(назва суду).
  2. Забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами (назва суду) у справі № (номер справи),на YouTube канал «Судова влада України» www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnAта на портал «Судова влада України» court.gov.ua/affairs/online/.
 
 
дата                                                                                                            ПІБ та підпис


Коментарі ()