Приклад звернення про трансляцію судових засідань технічними засобами суду

Яскравим прикладом конструктивної співпраці громадянського суспільства та судової системи є запровадження і розвиток механізму транслювання судових засідань технічними засобами судів. Сьогодні цей механізм є важливим рушієм підвищення рівня забезпечення права на справедливий суд, зокрема права на публічні слухання, принципів гласності та відкритості судочинства. Суди за допомогою відеокамер, встановлених у залах судових засідань, транслюють судові засідання суспільно важливих справ до мережі YouTube та порталу «Судова влада України». Таким чином, громадськість може стежити за судовими процесами в реальному часі та дізнаватися інформацію про хід справи з першоджерела. 
______________________________________________________________________________________________________
Частини тексту, що виділені курсивом  потрібно заповнити згідно ваших даних
(назва суду
Судді (ПІБ судді) 
адреса суду 
Копія:
Голові (ПІБ Голови) (назва того ж суду) 
Назва організації, ПІБ відповідальної особи /
або ПІБ людини від кого направляється звернення.
Поштова адреса: ___________
електронна адреса: _________   
телефон:__________________
Шановний/Шановна
У провадженні (назва суду) судова справа № (номер справи),
Дана судова справа стосується (коротко суть справи). Ця справа має велике суспільне значення та представляє суспільний інтерес, адже (коротко пояснення).
Право на публічне слухання засноване на концепції відкритого і прозорого правосуддя, основи якої були закладені у Конституції України 1996 року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та новій редакції Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У частині 4 вказаної статті встановлено, що особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.
Державна судова адміністрація України повідомила про можливість онлайн-трансляцій судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес своїм листом №15-1924/16 від 14 березня 2016 року (додаток 1).
Реалізація права на онлайн-трансляцію судового процесу, суттєво зменшить претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутніми особисто і матиме позитивний вплив на довіру до дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи, підвищить довіру до судової гілки влади з боку громадянського суспільства в цілому.
Слід зазначити, що в Україні трансляції судових засідань технічними засобами судів здійснюються у всіх областях та у судах всіх ланок. 
Виходячи з вище викладеного
ПРОШУ ВАС:
  1. Постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань справи № … у …(назва суду).
  2. Забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами (назва суду) у справі № (номер справи), на YouTube канал «Судова влада України» www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnA та на портал «Судова влада України» court.gov.ua/affairs/online/ .
 
дата                                                                                                                            ПІБ та підпис
 
Додаток 1
 
 

Коментарі ()