Зразок клопотання про трансляцію засідання технічними засобами суду

Якщо бажаєте організувати трансляцію судового засідання технічними засобами суду чи вважаєте, що це необхідно для розгляду іншої суспільно важливої та резонансної судової справи, то в нагоді Вам може стати цей зразок клопотання.


Частини тексту, що виділені курсивом  потрібно заповнити згідно Ваших даних


 


(назва суду


Судді (ПІБ судді) 


адреса суду 


Копія:


Голові (ПІБ Голови) (назва того ж суду) 


Назва організації, ПІБ відповідальної особи /


або ПІБ людини від кого направляється звернення.


Поштова адреса: ___________


електронна адреса: _________   


телефон:__________________


ЗВЕРНЕННЯ 


У провадженні (назва суду) судова справа № (номер справи),


Дана судова справа стосується (коротко суть справи) ця справа велике суспільне значення та представляє суспільний інтерес, адже (коротко пояснення).


Право на публічне слухання засноване на концепції відкритого і прозорого правосуддя, підвалини якої були закладені у Конституції України 1996 року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та новій редакції Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року. В той же час, норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією інтересів окремих осіб і суспільства в цілому. Проведення публічних (відкритих) слухань допомагає забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням у ході судового процесу. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати свідків говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя.


Відповідно до ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» від 3.06.2016 року, розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.


Реалізація права на онлайн трансляцію судового процесу, суттєво зменшить очевидні претензії до судової влади, надасть можливість всім активним громадянам, які слідкують за перебігом даного процесу, безпосередньо бачити і слухати засідання, навіть за неможливості бути присутніми особисто і матиме позитивний вплив на довіру до дій судових органів під час розгляду справи, до якої прикута увага спільноти. Також вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи, підвищить довіру до судової гілки влади з боку громадянського суспільства в цілому.


Державна судова адміністрація України повідомила про можливість онлайн трансляцій судових засідань по справах, що мають значний суспільний інтерес своїм листом №15-1924/16 від 14.03.2016 року (додаток 1).


Зокрема, в Україні трансляції судових засідань технічними засобами судів здійснюються у судах вже 17 областей у понад 100 справах, що забезпечує відкритість судового засідання і можливість усім зацікавленим слідкувати за перебігом процесу.


Виходячи з вище викладеного


ПРОШУ ВАС:


  1. Постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань справи № … у …(назва суду).
  2. Забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами (назва суду) у справі № (номер справи), до мережі Інтернет на You Tube канал «Судова влада України» www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnA та порталу «Судова влада України» court.gov.ua/affairs/online/ .

 


дата                                                                                                                            ПІБ


 


Додаток 1


 


 

Коментарі ()