У Харкові відбулася презентація звіту «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації»

11 жовтня ГО «Вектор прав людини» прийняли участь у презентації та обговоренні звіту «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації» з професійними спільнотами Харкова. Команда авторів презентували головні висновки та рекомендації.


Між учасниками круглого столу відбулася плідна дискусія, особливо активними були адвокатська та суддівська спільноти. Більшість пропозицій, що були висловлені в ході дискусії, увійдуть до узагальнень за результатами регіональних презентацій і в майбутньому будуть основою для активних адвокаційних дій.


 


ГО «Вектор прав людини» представлено результати судового моніторингу у частині забезпечення права на відкриті слухання та матеріально-технічного стану судів, що є частиною загального звіту.


«Серед проблем, озвучених за результатами моніторингу, актуальним питанням для представників судів, було відсутність належного технічного забезпечення. Вони зокрема повідомили, що у судах Харкова та Харківської області конвойні приміщення часто відсутні або ж знаходяться у неналежному стані. Це є однією із причин порушення прав підсудних.», — пояснила Валерія Рибак, директор ГО.


ГО «Вектор прав людини» закликає:


  1. Здійснити заходи щодо обладнання будівель суду пристосуваннями, необхідними для безперешкодного потрапляння та відвідування судових засідань представниками маломобільних груп населення, людей з інвалідністю, забезпечення суддів достатньою кількістю залів судових засідань (уповноважений орган — Державна судова адміністрація України);
  2. Розглядсправ за наслідками укладання угод про визнання винуватості в кримінальному провадженні здійснювати за загальним правилом у відкритих судових засіданнях(уповноважені органи – суди);
  3. Продовжити позитивну практику проведення трансляцій судових засідань технічними засобами судів до мережі Інтернет у відкритих, суспільно важливих судових справах (уповноважені органи — суди, Державна судова адміністрація України);
  4. Забезпечити кращу підготовку суддів та працівників судів щодо: виконання положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, зокрема щодо права на публічні слухання, вимог законодавства щодо проведення вільного відео- та аудіозапису судових засідань; публічного проголошення судових рішень тощо (уповноважений суб’єкт — Національна школа суддів України із залученням національних експертів);
  5. Підвищити обізнаність працівників апаратів судів із вимогами щодо відкритості судових процесів, забезпечувати постійний моніторинг виконання працівниками таких вимог та в разі їх невиконання застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності (уповноважені суб’єкти — керівники апаратів судів).

Ознайомитись із звітом «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації» можна за псиланням: bit.ly/2zZtJ7G 


А також зі звітом «Збройний конфлікт на Сході України: відображення в українських судах. Звіт за результатом моніторингу судових процесів у судах, дотичних до зони проведення АТО, а також в інших судах у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході України та матеріально-технічного стану будівель, забезпечення адміністративної роботи судів Луганської та Донецької областей» — за посиланням: adobe.ly/2JYEg3S


Дослідження проведене за ініціативи, організаційної та фінансової підтримки Програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження». Захід приймав «PRAVOKATOR» правовий клуб Харків».


 


 


 


 


 

Коментарі ()