Презентація звіту "Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації"

Відбулась презентація звіту «Правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації». Це перші результати ґрунтовної дворічної роботи команди кращих українських експертів та експерток. Директорка ГО «Вектор прав людини» Валерія Рибак висвітлила тему публічності судового розгляду: поділилася статистичними даними та навела конкретні приклади порушення принципу публічності судового засідання.


У забезпеченні публічності судового розгляду справ, пов’язаних з російською агресією, було виявлено низку таких проблем:


 • поширена незаконна практика проведення судових засідань не в залах судових засідань, – кожна п’ята справа розглядалася в кабінетах суддів. Судові засідання в судах Донецької та Луганської областей починаються із затримками частіше, ніж загалом в інших областях;
 • у кожній третій справі суди не проголошують належним чином судове рішення після закінчення судового розгляду
 • викликають занепокоєння окремі випадки недопущення та обмеження доступу спостерігачів за судовими процесами (моніторів) у приміщення суду та на судові засідання;
 • поширені випадки неоголошення на початку засідання справи, що слухається, та складу суду. У декількох справах зафіксовано перешкоди з боку суду для проведення аудіозапису судового засідання. У кожній третій справі суди не проголошують належним чином судове рішення після закінчення судового розгляду;
 • укладання угод про визнання винуватості в кримінальному провадженні поза судовим засіданням, в тому числі обрання виду покарання, відбувається в не публічний спосіб;
 • інколи суди мотивують судові рішення на підставі показань свідків, які не були допитані в судовому засіданні.
 • кожна друга будівля суду Донецької та Луганської областей не пристосована для потреб людей з інвалідністю.


Для покращення ситуації із забезпеченням публічності судового розгляду доцільно:


 • здійснити заходи щодо обладнання будівель суду пристосуваннями, необхідними для безперешкодного потрапляння та відвідування судових засідань представниками маломобільних груп населення, людей з інвалідністю, забезпечення суддів достатньою кількістю залів судових засідань (уповноважений орган – Державна судова адміністрація України);
 • розгляд справ за наслідками укладання угод про визнання винуватості в кримінальному провадженні здійснювати за загальним правилом у відкритих судових засіданнях (уповноважені органи – суди);
 • продовжити позитивну практику проведення трансляцій судових засідань технічними засобами судів до мережі Інтернет у відкритих, суспільно важливих судових справах(уповноважені органи – суди, Державна судова адміністрація України).
 • забезпечити кращу підготовку суддів та працівників судів щодо: виконання положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема щодо права на публічні слухання, вимог законодавства стосовно проведення вільного відео- та аудіозапису судових засідань; публічного проголошення судових рішень тощо (уповноважений суб’єкт – Національна школа суддів України із залученням національних експертів);
 • підвищити обізнаність працівників апаратів судів із вимогами щодо відкритості судових процесів, забезпечувати постійний моніторинг виконання працівниками таких вимог та у разі їх невиконання застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності (уповноважені суб’єкти – керівники апаратів судів).

Ви вже маєте змогу ознайомитись з цим комплексним дослідженням за посиланням


English summary on Justice in the Eastern Ukraine is available here


Відеозапис події


Громадська організація «Вектор прав людини» Суд людською мовою спільно з ЛОПЦ «Альтернатива» здійснили моніторинг 214 судових засідань в різних областях України, пов’язаних зі збройним конфліктом і матеріально-технічного стану судів, якості роботи апарату судів усіх судів Луганської та Донецької областей; аналіз медіа публікацій. Дякуємо усім моніторам за цю роботу, команді експертів та експерток, представникам і представницям Міжнародний фонду «Відродження». Дослідження ініційоване та підтримане Міжнародним фондом «Відродження».


 


 


Коментарі ()